به زبان مجاری چی میشه؟ قاشق; چاقو; چنگال; لیوان; بشقاب; نعلبکی; فنجان; کاسه; دستمال; زیربشقابی; پارچ; رومیزی; نمکدان; فلفل دان; ظرف شکر; چیدن میز;

سفره :: لغات زبان مجاری

به خودتان زبان مجاری بیاموزید