به زبان ایسلندی چی میشه؟ لیست خرید; قند; آرد; عسل; مربا; برنج; رشته فرنگی; غلات; پاپ کرن; جو; گندم; مواد غذایی منجمد; میوه; سبزیجات; فرآورده های لبنی; فروشگاه مواد غذایی باز است; سبد خرید; سبد; در کدام راهرو است؟; آیا برنج دارید؟; آب کجا است؟;

لیست خرید مواد غذایی :: لغات زبان ایسلندی

به خودتان زبان ایسلندی بیاموزید