به زبان ایتالیایی چی میشه؟ پوشاک; بلوز; پیراهن; شورت; شلوار; دامن; پیراهن; تی شرت; کیسه; لباس رویی; شلوار جین; کت و شلوار; ساق; کمربند; کروات;

پوشاک :: لغات زبان ایتالیایی

به خودتان زبان ایتالیایی بیاموزید