به زبان کره ای چی میشه؟ نانوایی; باگت; دونات; شیرینی; رول; دسر; کیک; نان; پای;

نانوایی :: لغات زبان کره ای

به خودتان زبان کره ای بیاموزید