به زبان کره ای چی میشه؟ اتاق هتل; من اتاق رزرو کرده ام; من رزرو ندارم; آیا اتاق موجود است؟; ممکن است اتاق را ببینم؟; هزینه آن شبی چقدر است؟; هزینه هر هفته چقدر است؟; من برای سه هفته اقامت می کنم; به مدت دو هفته در اینجا خواهیم بود; من مهمان هستم; نیاز به 3 کلید داریم; آسانسور کجاست؟; آیا این اتاق تخت دو نفره دارد؟; آیا حمام خصوصی دارد؟; می خواهیم چشم انداز اقیانوس را ببینیم;

رزرو کردن هتل :: لغات زبان کره ای

به خودتان زبان کره ای بیاموزید