به زبان لاتویایی چی میشه؟ حمام آفتاب گرفتن; لوله مخصوص تنفس در زیر اب; غواصی; آیا ساحل شنی است؟; آیا آن برای کودکان ایمن است؟; می توانیم اینجا شنا کنیم؟; آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟; آیا جریان آب های خطرناک وجود دارد؟; چه زمانی جزر و مد بالا است؟; چه زمانی جزر و مد کم است؟; آیا یک جریان قوی وجود دارد؟; من می خواهم به پیاده روی بروم; آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟; چگونه می توانم به جزیره بروم؟; آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟;

فعالیتهای ساحلی :: لغات زبان لتونی

به خودتان زبان لتونی بیاموزید