به زبان لاتویایی چی میشه؟ قهوه; چای; نوشابه گازدار; آب; لیموناد; آب میوه; آب پرتقال; یک لیوان آب لطفا; با یخ;

نوشیدنی ها :: لغات زبان لتونی

به خودتان زبان لتونی بیاموزید