به زبان لیتوانیایی چی میشه؟ آیا بیمه درمانی می دهید؟; بله، پس از شش ماه کار در اینجا; آیا جواز کار دارید؟; من جواز کار دارم; من جواز کار ندارم; چه موقع می توانید شروع کنید؟; من ساعتی ده دلار می پردازم; من ساعتی ده یورو می پردازم; من هفتگی به شما می پردازم; ماهانه; شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید; شما یونیفورم می پوشید;

مصاحبه کاری :: لغات زبان لیتوانیایی

به خودتان زبان لیتوانیایی بیاموزید