به زبان مقدونیه ای چی میشه؟ تولد; سالگرد; تعطیلات; مراسم خاکسپاری; فارغ التحصیلی; عروسی; سال جدید مبارک; تولدت مبارک; تبریک; موفق باشید; هدیه; مهمانی; کارت تولد; جشن; موسیقی; مایلید برقصیم؟; بله، میخواهم برقصم; نمی خواهم برقصم; با من ازدواج می کنی؟;

جشن ها و مهمانی ها :: لغات زبان مقدونی

به خودتان زبان مقدونی بیاموزید