به زبان روسی چی میشه؟ من حالم خوب نیست; من مریض هستم; من دل درد دارم; من سر درد دارم; حالت تهوع دارم; من حساسیت دارم; من اسهال دارم; من سرگیجه دارم; من میگرن دارم; من از دیروز تا به حال تب دارم; من نیاز به مسکن دارم; من فشار خون بالا ندارم; من باردار هستم; من کهیر زدم; آیا جدی است؟;

دکتر: مریضم :: لغات زبان روسی

به خودتان زبان روسی بیاموزید