به زبان اسلواک چی میشه؟ آتشفشان; دره عمیق و باریک; جنگل; جنگل; مرداب; کوه; رشته کوه; تپه; آبشار; رودخانه; دریاچه; بیابان; شبه جزیره; جزیره; ساحل; اقیانوس; دریا; خلیج; ساحل;

جغرافیا :: لغات زبان اسلواکی

به خودتان زبان اسلواکی بیاموزید