به زبان اسلونیایی چی میشه؟ دکتر; حسابدار; مهندس; منشی; تکنسین برق; داروساز; مکانیک; روزنامه نگار; قاضی; دامپزشک; راننده اتوبوس; قصاب; نقاش; هنرمند; معمار;

حرفه ها :: لغات زبان اسلوونیایی

به خودتان زبان اسلوونیایی بیاموزید