به زبان سوئدی چی میشه؟ سبد کاغذ باطله; پتو; بالش; ملافه; روبالشتی; روتختی; آویز لباس; نقاشی; گیاه آپارتمانی; پرده ها; قالیچه; ساعت; کلیدها;

وسایل خانه :: لغات زبان سوئدی

به خودتان زبان سوئدی بیاموزید