به زبان رومانیایی چی میشه؟ آناناس; آلو; هلو; انبه; زردآلو; انار; خرمالو; میوه کیوی; لیچی; لانگن; گلابی بلسان; میوه شور; آوکادو; نارگیل;

میوه های شیرین :: لغات زبان رومانیایی

به خودتان زبان رومانیایی بیاموزید