به زبان تانزانیایی چی میشه؟ کت; کت; پالتو بارانی; روسری; سویشرت; دستکش; کلاه لبه دار; کلاه; بوت; کفش; صندل; چتر;

لباس رویی :: لغات زبان سواحلی

به خودتان زبان سواحلی بیاموزید