به زبان صرب چی میشه؟ جواهر; ساعت; سنجاق سینه; گردن بند; زنجیر; گوشواره; حلقه; دست بند; دکمه سردست; سنجاق کروات; عینک; جاکلیدی;

جواهرات :: لغات زبان صربی

به خودتان زبان صربی بیاموزید