به زبان صرب چی میشه؟ گیره کاغذ; پاکت; تمبر; پونز; اسلاید; تقویم; نوار; پیام; من دنبال منگنه می گردم;

لوازم اداری :: لغات زبان صربی

به خودتان زبان صربی بیاموزید