به زبان تاگالوگ چی میشه؟ جواهر; ساعت; سنجاق سینه; گردن بند; زنجیر; گوشواره; حلقه; دست بند; دکمه سردست; سنجاق کروات; عینک; جاکلیدی;

جواهرات :: لغات زبان تاگالوگ

به خودتان زبان تاگالوگ بیاموزید