به زبان تاگالوگ چی میشه؟ قهوه; چای; نوشابه گازدار; آب; لیموناد; آب میوه; آب پرتقال; یک لیوان آب لطفا; با یخ;

نوشیدنی ها :: لغات زبان تاگالوگ

به خودتان زبان تاگالوگ بیاموزید