به زبان تایلندی چی میشه؟ سوتین; لباس زیر; زیرپیراهن; جوراب; جوراب ساق بلند; جوراب شلواری; لباس خواب; لباس بلند و گشاد; دمپایی;

لباس زیر :: لغات زبان تایلندی

به خودتان زبان تایلندی بیاموزید