به زبان اوکراینی چی میشه؟ موج سواری; شنا; غواصی; دوچرخه سواری; تیراندازی; قایق رانی; شمشیربازی; اسکی; اسنوبورد; اسکی رو یخ; بوکس; دویدن; وزنه برداری;

تفریح :: لغات زبان اوکراینی

به خودتان زبان اوکراینی بیاموزید