Como se di en Croata? 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000;

Números do 1000 ao 10000 :: Vocabulario Croata

Aprende Croata por conta propia