Como se di en Chinés? Despois; Axiña; Antes; Cedo; Tarde; Máis tarde; Nunca; Agora; Unha vez; Moitas veces; Ás veces; Sempre; Que hora é?; En que momento?; Por canto tempo?;

Vocabulario de tempo :: Vocabulario Chinés

Aprende Chinés por conta propia