Como se di en Islandés? Estás casado?; Canto tempo levas casado?; Tes fillos?; É a túa nai?; Quen é o teu pai?; Tes moza?; Tes mozo?; Sodes familia?; Cantos anos tes?; Cantos anos ten a túa irmá?;

Relacións familiares :: Vocabulario Islandés

Aprende Islandés por conta propia