Como se di en Indonesio? E; Porque; Mais; Ou; En todas partes; Todo o mundo; Calquera cousa; Poucos; Algúns; Moitos;

Pronombres indefinidos e palabras de transición :: Vocabulario Indonesio

Aprende Indonesio por conta propia