Como se di en Macedónio? Pregunta; Resposta; Verdade; Mentira; Nada; Algo; Igual; Distinto; Puxar; Empurrar; Longo; Curto; Frío; Quente; Claro; Escuro; Húmido; Seco; Baleiro; Cheo;

Palabras útiles :: Vocabulario Macedonio

Aprende Macedonio por conta propia