Como se di en Suahili? Cuncha; Cabaliño de mar; Balea; Cangrexo; Golfiño; Foca; Estrela de mar; Peixe; Tiburón; Piraña; Augamar; Camarón; Dourada; Morsa; Polbo;

Animais do océano e peixes :: Vocabulario Suahili

Aprende Suahili por conta propia