Como se di en Tagalo? Matemáticas; Ciencias; Historia; Lectura; Escritura; Música; Língua estranxeira; Xeografía; Arte; Bioloxía; Física;

Disciplinas escolares :: Vocabulario Tagalo

Aprende Tagalo por conta propia