Como se di en Turco? Matemáticas; Ciencias; Historia; Lectura; Escritura; Música; Língua estranxeira; Xeografía; Arte; Bioloxía; Física;

Disciplinas escolares :: Vocabulario Turco

Aprende Turco por conta propia