Como se di en Turco? Rúa; Estrada; Avenida; Sumidoiro; Intersección; Sinal de tráfico; Esquina; Farol; Semáforo; Peón; Paso de peóns; Beirarrúa; Parquímetro; Tráfico;

Cousas que ten na rúa :: Vocabulario Turco

Aprende Turco por conta propia