Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita
Loading ....

Vocabulario

Estou buscando un emprego
Podo ver o seu currículo?
Aquí está o meu currículo
Existen referencias que eu poida poñerse en contacto?
Aquí está a lista das miñas referencias
Canta experiencia ten?
Hai canto tempo traballa neste campo?
3 anos
Eu son un graduado de ensino medio
Eu son un graduado da facultade
Estou buscando un emprego a tempo parcial
Gustaríame traballar a tempo completo
Vostedes ofrecen seguro de saúde?
Si, despois de seis meses de traballo aquí