איך אומרים בפינית? 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000;

המספרים 100-1000 :: אוצר מילים בפינית

למד את עצמך פינית