איך אומרים באוקראינית? 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000;

המספרים 1000-10000 :: אוצר מילים באוקראינית

למד את עצמך אוקראינית