שיעור אוצר מילים כרטיסיות משחק התאמה איקס מיקס דריקס משחק ריכוז משחק הקשבה
Loading ....

אוצר מילים

קל
קשה
אותו הדבר
אחר
משוך
דחף
מעטים
רבים
ארוך
קצר
שום דבר
משהו