ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში
Loading ....

ლექსიკონი

ბარგის მიღების ზონა
კონვეიერის ზოლი
ბარგის ურიკა
ბარგის მოთხოვნის ბარათი
დაკარგული ბარგი
დაკარგული და ნაპოვნი ნივთები
მებარგული
ლიფტი
მოძრავი ბილიკი
შემოსასვლელი
გასასვლელი
ფულის გაცვლა
ავტობუსის გაჩერება
მანქანების გაქირავება

მეტი ინგლისურის გაკვეთილები