Сербче кандай дейсиз? 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100;

10дон 100гө чейинки сандар :: Серб лексикасы

Серб тилин өзүң үйрөн