Вьетнамча кандай дейсиз? 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000;

1000ден 10000го чейинки сандар :: Вьетнам лексикасы

Вьетнам тилин өзүң үйрөн