Сербче кандай дейсиз? Сарай; Гараж; Короо; Почта кутусу; Эшик; Пол; Килем; Шып; Терезе; Жарык өчүргүч; Электр розеткасы; Жылыткыч; Кондиционер;

Үйдүн бөлүктөрү :: Серб лексикасы

Серб тилин өзүң үйрөн