Сербче кандай дейсиз? Сатуучу; Сатуучу; Официант; Официант; Пилот; Учуу кызматчысы; Ашпозчу; Ашпозчу; Фермер; Медайым; Полиция кызматкери; Өрт өчүрүүчү; Юрист; Мугалим; Сантехник; Чач тарач; Кеңсе кызматкери;

Иштер :: Серб лексикасы

Серб тилин өзүң үйрөн