Bagaimana anda mengucapkannya dalam Bahasa Urdu? Untuk; Dari; Dalam; Di dalam; Ke dalam; Hampir; Daripada; Keluar; Di luar; Ke; Di bawah; Dengan; Tanpa;

Kata depan biasa :: Perbendaharaan kata Bahasa Urdu

Ajar diri anda Bahasa Urdu