Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz
Loading ....

Woordenschat

Nul
ноль
Een
Один
Twee
Два
Drie
Три
Vier
Четыре
Vijf
Пять
Zes
Шесть
Zeven
семь
Acht
Восемь
Negen
Девять
Tien
Десять
Elf
Одиннадцать
Twaalf
Двенадцать
Dertien
Тринадцать
Veertien
Четырнадцать
Vijftien
Пятнадцать
Zestien
Шестнадцать
Zeventien
Семнадцать
Achttien
Восемнадцать
Negentien
Девятнадцать
Twintig
Двадцать