Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu
Loading ....

Słówka

Nie mogę jeść cukru
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Zboże
mài piàn zhōu 麦片粥
Ciastko
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Bagietka
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Pączek
duō ná juān 多拿圈
Tarta
dàn tà 蛋挞
Deser
tián pĭn 甜品
Ciasto
dàn gāo 蛋糕
Kanapka
sān míng zhì 三明治