Lekcia výslovnosti Pomocné kartičky Kvíz slovnej zásoby Piškvorky Pexeso Kvíz na precvičenie počúvania
Loading ....

Slovník

sto
Cem
dvesto
Duzentos
tristo
Trezentos
štyristo
Quatrocentos
päťsto
Quinhentos
šesťsto
Seiscentos
sedemsto
Setecentos
osemsto
Oitocentos
deväťsto
Novecentos
tisíc
Mil