Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Mbrapa
Para
Pranë
Dera e parë në të djathtë
Në kthesën e katërt kthehuni djathtas
A më kuptoni mua?
Veri
Perëndim
Jug
Lindje
Në të djathtë
Në të majtë
A ka ashensor?
Ku janë shkallët?
Në cilin drejtim?
Dera e dytë në të majtë
Tek qoshja, kthehuni majtas