Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Më shumë
Më pak
I saktë
I pasaktë
I lumtur
I trishtuar
I pastër
Pis
Gjallë
I vdekur
Vonë
Herët