Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

I vjetër
I ri
I ashpër
I butë
I trashë
I hollë
Të ftohtë (moti)
Nxehtë (moti)
Të gjithë
Asnjë
Para
Pas