Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Unë jam duke kërkuar për ngulësin e kapseve
Pineskë
Laps
Libër
Letër
Bllok shënimesh
Kursor
Kalendar
Ngjitës
Më duhet të gjej një hartë