Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Shabllon
Preferenca
Shëno kutinë
Transferim i dokumentit
Hyr me emrin tënd
Emri i përdoruesit
Fjalëkalimi
Nënshkrimi digjital
Domain publik
Flamur
Ikonë
Pyetje të bëra shpesh