Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Tastierë
Buton
Kompjuter laptop
Buton e mausit
Maus
Baza e të dhënave
Klipbord