Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Shishe
Kavanoz
Kuti konserve
Kuti
Thes
Qese
Pak më shumë
Më shumë
Një pjesë
Pak
Tepër